Upsala Ångqvarn

Upsala Ångqvarn

Sedan hösten 2016 håller jag på med en dokumentation av Upsala Ångqvarn. Kvarnen kommer att läggas ner sista maj 2017 och bostäder kommer att byggas på området. En del befintliga byggnader kommer att rivas och andra kommer att behållas.

2017-01-20 11:28