Korsnäs timmerränna

Dokumentet om Korsnäs timmerränna är ett av mina examensarbeten från utbildningen inom Byggnads- och industriminnesvård 2004-2006. Arbetet är gjort tillsammans med en annan elev. Timmerrännan, som är 30 km lång, sträcker sig från Remsön i Dalälven till Korsnäs AB:s fabriker i Bomhus, Gävle.

Flottning av timmer har en koppling till vårt industriella arv. Det har varit ett sätt att transportera timmer från skogen till bland annat sågverk och pappersbruk som ofta låg vid kusterna. Flottning har varit väldigt vanligt i Sverige, inte bara i de norra skogrika delarna som man kan tro, utan även i övriga landet och den har givit många människor försörjning. Vi ville med detta arbete försöka förmedla lite av dessa människors kunskap till vår generation för att vi inte skall glömma bort ett av de, på sin tid, vanligaste transportmed-len. Vi talar gärna om alla industrier och industriarbetare men glömmer gärna bort de som såg till att råvaror och färdiga produkter för-flyttades mellan orterna. Vi ville även kortfattat beskriva hur flottarna levde och bodde samt hur arbetet utfördes. Dokumentet avslutas med en nutida dokumentation av timmerrännan. I uppsatsen berör vi även kortfattat Korsnäs AB som företag och dess historik. 

Korsnäs Sågverks AB startades 1855 i Korsnäs, Dalarna. En stor mängd av det sågade virket gick på export och därmed ökade behovet av närhet till hamnarna. För att få ner timret till kusten bestämdes det att en konstgjord flottled skulle byggas mellan Dalälven och havet. År 1897 påbörjades byggnationen och 1898 kunde den nya flottleden tas i bruk. Landets största industriflytt genom tiderna genomfördes ge-nom att sågverksbyggnader och bostäder flyttades från Korsnäs till Bomhus i Gävle. Ca 2000 människor flyttade från Dalarna till den nya arbetsplatsen.

Ombyggnader av flottleden har sedan skett vid olika tillfällen och av olika anledningar. År 1918 stod Untra Kraftverk färdigt och dammar sattes upp som omöjliggjorde flottning i vattendragen. Den konstgjorda flottleden fick därmed förlängas. Inför Korsnäs 100- årsjubileum på 1950-talet byggdes flottleden åter om med helt nya trärännor. För att öka effektiviteten och för att lösa en del problem med själva flott-ningsarbetet byggdes flottleden om och förbättrades på olika sätt under 1960-talet. 1970 upphörde flottningen i flottleden och idag ingår rännan i Korsnäs AB:s industrivattensystem. Vattenmängden i rännan har genom åren reglerats genom olika vattendomar och gör så än idag.

Examensarbetet ingår som en del i boken Flottningen från Gysinge till havet som publicerades 2019, se publikationer.