Civilförsvarsanläggningen Elefanten
Dannemora gruva
Stora Vika Cementfabrik
Upsala Ångkvarn
Vårby Bryggeri