Inventering av brandstationer

Inventering av brandstationer

Inventeringen av brandstationer och spruthus fortsätter under 2014. 2012 inventerades Stockholms län, Västmanlands län och Örebro län. Under 2013 inventerades Dalarnas län, Södermanlands län och Uppsala län. Under 2014 besöker jag Gävleborgs län för en inventering.

2014-11-11 12:51