Inventering av kulturmiljöer vid vattendrag

Inventering av kulturmiljöer vid vattendrag

Under 2018-2020 har jag arbetat med att inventera, dokumentera och värdera kulturmiljöer vid vattendrag i Blekinge, Skåne och Kronobergs län. Uppdraget har jag genomfört som projektanställd vid Länsstyrelsen i Blekinge.

2021-01-18 13:06