Jag är en norrbottning som växt upp i norduppland där jag utbildade mig till ekonom. Efter många års arbete inom ekonomi, administration och försäljning, både inom det privata näringslivet och från statlig tjänst, var det dags att gå vidare i livet och jag sadlade om, läste och tog examen i en Kvalificerad Yrkesutbildning i Byggnads- och industriminnesvård.

Under utbildningen fick jag kunskaper om industriprocesser, teknisk utrustning, industriarkeologi, äldre byggnadstekniker, arkitekturhistoria, arkivforskning samt allmän byggnadsvård. Jag fick både teoretisk samt praktisk utbildning inom timring, murning, putsning, gjutning, smide, plåtslageri, fönsterhantverk, målning, pappspänning mm.

Jag arbetade bland annat med varsam renovering vid Hässlö gård i Västerås, med industrier och industriarkeologi vid Ramnäs Lancashiresmedja, Trångfors Kraftstation och Slotterberggruvornas kraftsystem. Mina examensarbeten skrev jag om Hallsta Pappersbruk samt Korsnäs timmerränna.

Under utbildningen gjorde jag praktik hos Anders Franzén Byggnadsvård AB, Byggnadsvård Mälardalen, Industriminnesbyrån Bengt Spade, Vaksala Kakelugnsmakeri samt Uppsala Fönsterhantverk.

Efter slutförda studier 2006 startade jag mitt företag där jag som frilansande industriantikvarie bland annat utför inventeringar och dokumentationer av historiska och samtida industrimiljöer med dess tillverkningsprocesser och tekniska utrustning.