Från början är jag utbildad ekonom med många års erfarenhet från administration och försäljning både inom det privata näringslivet och från statlig tjänst.

Jag har examen från en 2-årig KY-utbildning inom Byggnads- och industriminnesvård. Under utbildningen fick jag kunskaper om industriprocesser, teknisk utrustning, industriarkeologi, äldre byggnadstekniker, arkitekturhistoria, arkivforskning samt allmän byggnadsvård. Jag fick både teoretisk samt praktisk utbildning inom timring, murning, putsning, gjutning, smide, plåtslageri, fönsterhantverk, målning, pappspänning mm.

Jag arbetade bland annat med varsam renovering vid Hässlö gård i Västerås, med industrier och industriarkeologi vid Ramnäs Lancashiresmedja, Trångfors Kraftstation och Slotterberggruvornas kraftsystem. Mina examensarbeten skrev jag om Hallsta Pappersbruk samt Korsnäs timmerränna.

Under utbildningen gjorde jag praktik hos Anders Franzén Byggnadsvård AB, Byggnadsvård Mälardalen, Industriminnesbyrån Bengt Spade, Vaksala Kakelugnsmakeri samt Uppsala Fönsterhantverk.