Flögfors kraftstation

Flögfors kraftstation är belägen vid Arbogaån. Byggnaden uppfördes 1896-97 av bruksbyggmästare Carl E. Jansson på uppdrag av Stripa Grufbolag. Kraftstationen byggdes för att förse Stripa gruva med el-kraft och anläggningen ansågs vara en av de större i landet vid den tiden. Man tror att det är ingenjör John Anderson som ritat byggna-den som uppfördes i en slaggfliskonstruktion med enkelfalsat plåt-tak. Fasaden har fortfarande kvar sin karaktär av 1890-tal med or-namenterad murteknik och ljust putsad fasad.

Kraftstationens normala årsproduktion är 8600MWh. 

Källor: www.lindesberg.sewww.vbkraft.se, Brunnström, Lasse, Estetik & ingenjörskonst: Den svenska vattenkraftens historia.