Brandstationer och spruthus - Inventering 2012-2018

Brandstationsböcker

Under åren 2012-2018 har jag, tillsammans med en kollega, genomfört inventeringar av brandstationer och spruthus i sju län; Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro län. Fyra av dessa län har tryckts i bokform i december 2016: Gävleborg, Stockholm, Södermanland och Uppsala län. Den femte trycktes i december 2017: Västmanlands län. Nu har även den sjätte boken blivit tryckt i juni 2018: Örebro län

Böckerna går att köpa hos Lillstugan i Vendel