Har utfört konsultationer hos ett antal privatpersoner. Det kan röra sig om ombyggnader interiört eller exteriört, isolering och ompaneling, problem med grunder, lagning av lerklining mm. Alla objekt har det inte funnits anledning att fotografera men ett par exempel lämnas nedan.

 

Färgsättning av veranda

Bostadshus från 1860-talet.

 

Verandan före ommålningen. Färgsättning från 1970-talet.
Verandans nya färgsättning. Allt målat med linoljefärg.

Gårdshus i norra Uppland

Bilderna kommer från ett gårds- hus vid en gård i norra Uppland. Huset har tidigare varit gårdens bostadshus. De nuvarande ägar- na vill restaurera varsamt för att kunna bevara så mycket som möjligt av husets inredning. Här finns gamla trätak och trägolv, dörrar och dörrfoder från 1700-talet samt lerklinade väggar som är stänkmålade och dekorerade med limfärg. En helt fantastiskt byggnad.