Dannemora Gruva

Dannemora gruvlave

I december 2014 utfördes en dokumentation av gruvlave, anriknings- och sovringsverk vid Dannemora Gruvor inför planerad invändig om-byggnad av lokalerna. Uppdraget genomfördes tillsammans med Byggnadsvård Mälardalen och uppdragsgivare var Länsstyrelsen i Uppsala län.

Dokumentationen var lite av en utmaning då lokalerna var tömda se-dan gruvans nedläggning 1992. Här gällde det att med hjälp av foto-grafier, ritningar samt intervjuer med personal som arbetat vid gru-van före nedläggningen, att försöka återskapa en bild av hur anlägg-ningen sett ut invändigt samt hur den fungerat. Dokumentationen innehåller förutom ett antal äldre fotografier och ritningar, även en stor mängd nytagna fotografier som visar hur byggnaderna ser ut 2014. 

Gruvlaven är uppförd på 1950-talets första hälft och är byggnads-minne sedan 1998. Gruvan återinvigdes 2012 men sattes i konkurs 2015.

För den som vill läsa dokumentationen så finns den tillgänglig vid arkivet i Österbybruk.