Pappersmagasinet hösten 2006, informationstidning för Pappers avd. 68

Upplands Nyheter 13 mars 2015

Tidningen Utryckning Nr 1 2018

Upplands Nyheter 17 maj 2019

Norra Uppland vecka 48 2008

UNT 26 maj 2019

Timmerflottning i särskilda rännor

2019-05-26 Kjell Sjöberg

Timmer har under långa tider varit en stor industri i norra Uppland. Hur flottningen av timmer gick till beskrivs nu utförligt i den nyutgivna boken "Flottningen från Gysinge till havet".

Bakom boken står de sex författarna Bengt Löf, Bertil Andersson, Jarl Holmström, Ulf Carlsson, Helena Lundgren och Lena Knutson Udd. I förordet säger författarna att de med boken vill ge en samlad bild av timmerhanteringen i de norra delarna av Uppsala län.

I boken berättar de bland annat hur virkestransporterna fungerade och hur timret transporterades på Dalälven ut till den uppländska kusten.

Vidare får man veta att flottningen i Dalälven skiljde sig från hur den gick till i andra älvar. I Dalälven gick det inte något virke i själva älvfåran utan i separata timmerrännor som hade en total längd av 58,5 kilometer.

Upplands Nyheter 16 januari 2009

Gefle Dagblad 6 juni och Arbetarbladet 7 juli 2019

Boksläppardag och konstutställning i Marma Flottarkoja 

En solig dag i och utanför Marma Flottarkoja samlade nyligen ett 60-tal personer från Tierp – Gävle med ”boksläpp” och konstutställning med Dalälvsmotiv!

Boken om ”Flottningen från Gysinge till havet” , rikt illustrerad med foton, teckningar, statistik och anekdoter/historier om företeelser och personer om flottningen, skogsbrukets viktiga logistikstöd, för att forsla virket till olika sågverk. Och sedan förvandlas till olika slags papper i Skutskär och Bomhus/Korsnäs. – Bokens huvudförfattare har varit Bengt Löf, Jarl Holmström, Ulf Carlsson, Helena Lundgren, Bertil Andersson och Lena Knutson Udd.

Konstnären Roger Larsson visade ett tiotal verk med målningar från olika platser i Nedersta Dalälven och bygden runt omkring – till allas förtjusning och inspiration!

Vad vore ett besök vid Flottarkojan i Marma utan en tur med flottarbåten STORA och skepparen Åke Larsson! Foto:Privat
Bengt Löf och Helena Lundgren i Marma Flottarkoja vid presentationen av boken om ”Flottningen från Gysinge till havet” Foto: Privat

Pappersmagasinet våren 2009, informationstidning för Pappers avd. 68