Verksamheten

Företaget kan blanad annat hjälpa dig med följande:

Industrier och industriarkeologi

Jag arbetar både med nedlagda industrier samt industrier som är igång. Här kan det röra sig om historiska dokumentationer med text, bild och översiktsplaner, uppmätningar, inventeringar, vårdplaner, skadeinventeringar med orsak och åtgärdsförslag, leta lämningar efter industrier mm. Jag arbetar både med byggnader, produktionsutrustning och tillverkningsprocesser.

Historiska dokumentationer med text, bild och översiktsplaner

Skriver om husets, gårdens eller industrins historia. Letar fram gamla fotografier samt tar nya fotografier. Gör översiktsplaner över området för att det ska gå att se hur området förändrats.

Fotodokumentationer

Jag kan hjälpa dig om du vill ha en fotodokumentation över hur ditt hus eller din gård ser ut just idag. Jag tar även fotografier före och efter renovering, flytt eller rivning.

Uppmätningar

Jag mäter upp och gör ritningar över ditt hus som sedan kan användas vid en restaurering eller vid flytt av en byggnad.

Inventeringar

Utför inventeringar av byggnadsbeståndet på en gård, i ett samhälle eller i en socken. Utför inventeringar av specifika typer av byggnader, exempelvis brandstationer, kommunvis, länsvis eller för hela landet. 

Vårdplaner

Skriftliga dokument där jag beskriver hur byggnaden ska skötas framöver för att bäst bevaras.

Skadeinventeringar med orsak och åtgärdsförslag

Inventerar skador på byggnader, orsaken till skadorna samt ger förslag på hur skadorna ska åtgärdas. Skrivs ned i ett dokument och markeras ut på en skiss.

Åtgärdsförslag för restaurering eller renovering

Ger förslag på vad som bör sparas av byggnadens befintliga detaljer och vad som bör bytas ut. Ger förslag på ombyggnationer av kök och badrum. Ger förslag på färgsättning, val av material, arbetsmetoder mm. 

Allmän rådgivning inom byggnadsvård

Här kan det röra sig om färgsättning, val av material, arbetsmetoder mm.

Utbildning

Kanske du vill utföra hantverket själv men känner dig osäker på hur du ska gå tillväga. Jag kan hjälpa till med utbildning och stöd när du renoverar.

Hör av dig så får vi diskutera en lösning för just dig.